0982 289 922 |   noithatvuon@gmail.com

Cung cấp vật tư thiết bị tưới cây, hệ thống tưới tự động tại Hà nội

Danh Mục

         Ngày 3 tháng 8, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Đại sứ quán Israel, Tổ chức Nông lương Liên hiệp quốc (FAO) đã tổ chức Diễn đàn đối thoại chính sách Ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp thông qua hợp tác công tư với sự tham gia của hơn 300 đại biểu bao gồm lãnh đạo một số doanh nghiệp trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực nông nghiệp.

Cuộc họp về Ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp

         Mục tiêu của diễn đàn bao gồm tham vấn về hoạch định chính sách, ưu đãi đầu tư và hợp tác về Ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp nhằm nâng cao giá trị kinh tế của nông sản ở Việt Nam. Thông qua diễn đàn, Bộ NN & PTNT muốn khuyến khích các tổ chức kinh tế, các nhà đầu tư xã hội và tư nhân ở trong và ngoài nước tham gia sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ tiên tiến. 
        Ông Bùi Bá Bổng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cho biết Việt Nam hiện nay luôn quan tâm đến việc thúc đẩy và nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ trong nông nghiệp và nông thôn. Trên thực tế, hiện nay các khu Ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp đã không thành công nhiều. Việt Nam có xu hướng tập trung vào đầu tư kinh doanh và phát triển ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. 
        Ông. Ông Nguyễn Văn Bơ, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam cho biết, ở Việt Nam, hình thức sản xuất Ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp mới được xem là một mô hình thử nghiệm và không thích hợp mà không có chiến lược định hướng thị trường. Do đó, chính phủ cần ban hành chính sách ưu đãi về đất đai, cho vay, bảo hiểm rủi ro và đào tạo nguồn lực cho các doanh nghiệp. 

        Sự thành công ban đầu của công ty TH True Milk là nhờ Ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp áp dụng trong sản xuất. Để thu hút đầu tư vào lĩnh vực này, Bộ NN & PTNT đề nghị Chính phủ nên ban hành các quy định kỹ thuật về công nghệ cao trong nông nghiệp cho hàng hoá ... 
        Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 176 / QĐ-TTg về đề án tổng thể phát triển Ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp từ nay đến năm 2020 tập trung vào các doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Mục tiêu đặt ra vào năm 2015 là mỗi tỉnh trong các khu vực kinh tế trọng điểm có 3-5 doanh nghiệp và 2-3 khu sử dụng công nghệ cao trong nông nghiệp.

Ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp tại Yên Bái
Sản xuất nông nghiệp tại Yên Bái...
Israel xuất khẩu nông nghiệp hàng đầu thế giới
Israel là một trong những nước xuất khẩu nông nghiệp hàng đầu thế giới...
Để lại một bình luận
scroll