0982 289 922 |   noithatvuon@gmail.com

Cung cấp vật tư thiết bị tưới cây, hệ thống tưới tự động tại Hà nội

Danh Mục

Tê thu 21-16 - VPKTT16A

4.000 VNĐ

Thông số ..

Khóa ống 16mm - VKHO16B

12.500 VNĐ

Thông số ..

Khởi thủy khóa 16mm - VKHT13C

14.000 VNĐ

Thông số ..

Khởi thủy khóa 16mm - VKTK16A

12.000 VNĐ

Thông số ..

Khởi thủy khóa 16mm - VKTK16B

12.000 VNĐ

Thông số ..

Nối ngoài 21x16mm - VPKNN16A

2.500 VNĐ

Thông số ..

Nối ngoài 27x16mm - VPKN16B

Liên hệ

Thông số ..

Nối ống 16mm - VPKN16

1.976 VNĐ

Thông số ..

Nối trong 21x16mm - VPKNT16A

10.000 VNĐ

Thông số ..

Tê chia ống 16 - VPKTC16A

3.000 VNĐ

Thông số ..

Tê thu 27-16 - VPKTT16B

6.000 VNĐ

Thông số ..

Hiển thị từ 1 đến 11 của 11 (1 Trang)
scroll