0982 289 922 |   noithatvuon@gmail.com

Cung cấp vật tư thiết bị tưới cây, hệ thống tưới tự động tại Hà nội

Danh Mục

Tê thu ống 6mm - VPKTT5

1.200 VNĐ

Thông số ..

Béc phun mưa - VPMB15

26.000 VNĐ

Thông số ..

Béc phun mưa - VPMB28

250 VNĐ

Thông số ..

Béc phun mưa - VPMBS30

12.300 VNĐ

Thông số ..

Béc phun mưa - VPMBS90

13.500 VNĐ

Thông số ..

Béc phun sương - VPSN401

15.000 VNĐ

Thông số ..

Bộ kít nhỏ giọt - VKNG01

180.000 VNĐ

Thành ph..

Bộ kít phun mưa - VKPM01

499.000 VNĐ 5.250.000 VNĐ

Thành ph..

Bộ kít tưới - VKPS02

676.000 VNĐ

Thành ph..

Bộ kít tưới - VKPS04

550.000 VNĐ

Thành ph..

Bộ treo giàn - VPMN51

26.000 VNĐ

Thông số ..

Hiển thị từ 1 đến 12 của 24 (2 Trang)
scroll