0982 289 922 |   noithatvuon@gmail.com

Cung cấp vật tư thiết bị tưới cây, hệ thống tưới tự động tại Hà nội

Danh Mục

        Làm thế nào để Nhà nông làm giàu với Nông nghiệp công nghệ cao ...

        Nông nghiệp công nghệ cao đang là mục tiêu phát triển của Việt Nam. Vậy chúng ta cần phải làm gì để có thể đẩy mạnh việc phát triển mục tiêu đó ?

        Tại Hội nghị xây dựng nền công nghiệp nông nghiệp Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước Nông nghiệp công nghệ cao, sớm trở thành quốc gia hàng đầu về nông nghiệp trên thế giới. Trong đó nhấn mạnh đến ba lĩnh vực quan trọng:

        Nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, Nông nghiệp công nghệ cao


Nông nghiệp công nghệ cao

      Chính phủ khuyến khích các Doanh nghiệp nên chủ động, tối đa các chương trình áp dụng Nông nghiệp công nghệ cao vào cho địa phương và người dân để họ mở rộng mô hình sản xuất, không bó hẹp theo quy hoạch cũ. Đồng thời, Chính phủ cũng dành gói 50.000 – 60.000 tỷ mỗi năm để hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, làm tiền đề cho sự phát triển bền vững với công nghệ cao.

      Để có cuộc sống bền vững thì nền tảng nông nghiệp mới là động lực để thúc đẩy nhiều ngành nghề khác như công nghệ thực phẩm, chế biến, vật tư nông nghiệp, phát triển thương hiệu nông nghiệp và tiếp đến là các ngành công nghiệp sản xuất máy móc…

      Tuy nhiên để quá trình phát triển Nông nghiệp công nghệ cao thực sự bền vững,  cùng nhà nông làm giàu hiệu quả, cần có sự minh bạch, công bằng trong sản xuất giữa các vùng, sao cho mọi người dân trong cả nước đều được tiếp nhận nông nghiệp công nghệ cao, từ đó tạo ra sự cạnh tranh để thúc đẩy sản xuất theo nguyên tắc của kinh tế thị trường.

      Từ đó việc Chúng ta áp dụng Nông nghiệp công nghệ cao như thế nào?

      Trước hết chúng ta cần thực hiện các giải pháp cho nông nghiệp khoa học cả về cây trồng và vật nuôi như sử dụng công nghệ nhà lưới, mô hình “Trang trại rau sạch”, phân hữu cơ thay cho phân đạm hóa học độc hại.

      Đẩy mạnh năng suất bằng hệ thống tự động hóa trong chăn nuôi, nuôi trồng nhằm ngăn chặn tình trạng tham sản lượng, tham thành tích, lợi ích kinh tế để sử dụng chất kích thích, chất tạo độc hại cho sức khỏe con người.

      Đào tạo mỗi người nông dân đều có thể áp dụng công nghệ mới và chuyển giao công nghệ hiện đại vào sản xuất, mang lại năng suất cao hướng tới năm 2017, mỗi ha sẽ thu về bình quân 3 tỷ đồng. 

      Khắc phục các vấn đề còn tồn tại trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở nước ta.

Nông nghiệp công nghệ cao

      Việc đẩy mạnh áp dụng Nông nghiệp công nghệ cao là “cú hích” đưa nông nghiệp Việt Nam lên một tầm cao mới, xứng đáng với những tiềm năng mà nước ta có được để xây dựng đất nước, cải thiện đời sống người dân và nâng cao vị trí của nước ta trên thị trường thế giới.

Nhấn mạnh 20 năm kinh tế và lợi ích môi trường từ năng lượng xanh bền vững..
Năng lượng xanh bền vững...
Trồng cây trên cát từ hệ thống tưới tự động
Trồng cây trên vùng đất và cát...
Để lại một bình luận
scroll